I-DANCE CHALLENGE Junior

Nový projekt na podporu zdravého životního stylu a pohybu u dětí a mládeže napříč celou Českou republikou.

Ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR a Svazem učitelů tance ČR jsme přistoupili k novému konceptu pravidelného pohybu pro děti a mládež, zejména cílové věkové skupiny 8 - 15 let.

Vycházíme z dlouhodobých průzkumů chování obyvatelstva, které jasně naznačuje, že upadá fyzická zdatnost a děti se obecně málo a nepravidelně hýbou. Proto si projekt I-DANCE CHALLENGE Junior klade za cíl oslovit pomocí děti plošně bez rozdílu právě pomocí pro ně přirozeného prostředí - počítačové hry.

Cíle:

Rozpohybovat děti a mládež ve věku 8 - 15 let napříč celou Českou republikou. • Oslovit i děti, které se pravidelně nehýbou, nenavštěvují kroužky či sportovní zařízení. • Oslovit děti a mládež ze sociálně slabších vrstev. • Cílit na jednotlivce, páry či skupiny dětí a podpořit tak jejich zájem formou postupové hry

9 úrovní online, závěrečné kolo v O2 Universum Praha 9.

Účastníci si vytvoří profil na webových stránkách I-DANCE CHALLENGE Junior. • Vyberou si avatara, podle kterého chtějí tančit. Na výběr budou mít z finalistů poslední řady Stardance Jakuba Mazůcha, Kateřiny Bartuněk Hrstkové a Adriany Maškové. Choreografie jednotlivých avatarů v každém kole jsou shodné. • Pustí si video s choreografií pro danou úroveň, zatančí svoji verzi a nahrají ji na web pod svůj profil. • Umělá inteligence porovná shodu mezi videem vzorovým a videem účastníka a podle míry shody vyzve buď k opakování a nebo odemkne další úroveň s novou choreografií. 

Přínosy:

Aktivace dětí k pohybovým aktivitám. • Podpora společné aktivity (mohou se zapojit jak jednotlivci, tak dua i skupiny dětí a mládeže). • Omezení výskytu zdravotních obtíží u dětí. • Omezení pasivního trávení volného času dětí. • Nastavení komunikačních nástrojů pro dlouhodobou práci s dětmi z pohybově pasivních skupin bez rozdílu genderu a sociálních či ekonomických podmínek.

 

Tisková zpráva:

Odstartoval inovativní projekt i-Dance Challenge. Děti motivuje k tanci, aplikace využívá umělou inteligenci

Počet dětí v organizovaném sportu klesá, zvyšuje se naopak výskyt obezity nebo nadváhy u mládeže. Jedním z důvodů je fakt, že děti stále častěji tráví čas na elektronických zařízeních. Propojení moderních technologií s pohybem nabízí nový inovativní projekt i-Dance Challenge, který v květnu oficiálně odstartoval. Zapojit se do něho může každý ve věku od 8 do 15 let tím, že pošle video tance podle choreografie od známých tanečníků. Výkon posoudí umělá inteligence, ohodnotí a přidělí body. 300 nejlepších tanečníků se kvalifikuje do finálové i-Dance Challenge Show, která se uskuteční v O2 Universum dne 24. listopadu.

"Chceme tímto projektem oslovit děti, které se pravidelně nehýbou, nenavštěvují kroužky či sportovní zařízení. Vyvinuli jsme k tomu speciální software, který za pomocí umělé inteligence vyhodnotí podobnost jejich pohybu originálem v podání profesionálních tanečníků. Věříme, že projekt zaujme tisíce účastníků," prohlásil Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR, které tuto inovativní soutěž pořádá společně s Českým tanečním svazem. "Tanec je druhým nejpřirozenějším pohybem po chůzi a rozvíjí rovnoměrně celé svalové řetězce. Do soutěže chceme zapojit školy, ale také osobnosti z kultury," prohlásila Petrana Slámová z tanečního svazu.

i-Dance Challenge láká na virtuální prostředí podobné počítačové hře a na taneční instruktážní video s choreografií se známou chytlavou skladbou, která je zajímavá pro konkrétní věkovou skupinu. Při dosažení požadované shody s originálem se odemkne další úroveň s výzvou, celkem bude devět soutěžních kol. Veškerá interakce probíhá online, účastníci si musí jen vytvořit profil na webových stránkách i-Dance Challenge, vybrat si tanečnici nebo tanečníka a naučit se pohyby podle vzoru. Poté se natočit na telefon a nahrát vše do aplikace iDance. Umělá inteligence porovná shodu mezi videem vzorovým s videem účastníka a buď vyzve k opakování nebo odemkne další úroveň s novou choreografií.

"Veškeré procesy jsou jednoduché a neuvěřitelně chytlavé. Pokusů a oprav může být několik, takže to děti přiměje k tréninkům a k opakování, tedy k většímu pohybu," popsal Jakub Mazůch, profesionální tanečník, lektor a finalista 12. řady StarDance. Vedle něho budou jako "avataři" tančit Kateřina Bartuněk Hrstková, profesionální tanečnice, lektorka a choreografka. "Hned po spuštění výzvy jsme to s dětmi zkoušeli a všechny to chytlo! Byla to opravdu zábava," dodala Bartuněk Hrstková. V projektu je dále Adriana Mašková, vítězka 11. řady StarDance. "Jde vlastně o takovou virtuální taneční akademii. Ráda bych, aby tento projekt formou hry přivedl děti nejen k tanci, ale i pohybu obecně," přála si Mašková.

Technologie s potenciálem revoluce

Analýza pohybů účastníků probíhá přes aplikaci, která je postavená na umělé inteligenci. Jedná se však evolučně o lepší verzi než u té, která je známá z konzolových tanečních her, u kterých se rovněž snímají pohyby hráčů. Aplikace nevyžaduje speciální 3D kameru ani senzory, a vypočítává

každý pohyb účastníka pouze z jeho nahraného videa. "Aplikace je schopná rozpoznat celkem 17 unikátních bodů po celém těle tanečníka v každém snímku videa a sleduje odchylky těchto bodů od referenčních bodů," prohlásil Jan Horák, specialista na umělou inteligenci, který se už několik let zaměřuje na oblast počítačového vidění (Computer Vision) a implementaci různých AI řešení.

Technologie použitá v projektu i-Dance Challenge má tak potenciál pomoci amatérským nebo profesionálním sportovcům v rámci jejich přípravy. Například tím, že by tenisté porovnávali techniku svých úderů s nejlepšími profesionály, golfisté či baseballisté by detailně ladili techniku švihu, nebo by se mohla zkoumat technika běhu… Příkladů je mnoho. "Právě propojování moderních technologií, světa her a umělé inteligence se sportem je obrovským tématem. Pokud děti raději zůstávají ve virtuálním světě, je potřeba jít za nimi a přemýšlet, jak do jejich světa implementovat pohyb. Myslím, že i-Dance Challenge by mohl být první z větších projektů, kterému by se to mohlo podařit a nastartovat vlnu zábavně reálných pohybových výzev v online prostředí," prohlásil PhDr. Miroslav Petr, děkan FTVS.

Finále v hale 02 universum

Taneční online projekt vygraduje velkolepým závěrečným i-Dance Challenge Show, které se uskuteční v listopadu v O2 universum. Do něho se probojuje 300 nejlepších tanečníků a setkání bude probíhat formou flasmob – kdy účastníci budou tančit v jeden moment stejnou choreografii pod vedením hvězd ze StarDance. i-Dance Challenge byla vyhlášena začátkem května.

Přínosy projektu:
- aktivace dětí k pohybovým aktivitám
- omezení výskytu zdravotních obtíží u dětí
- omezení pasivního trávení volného času dětí

Realizace:
- Účastníci si vytvoří profil na webových stránkách iDance Challenge a vyberou si avatara, podle kterého chtějí tančit. Na výběr budou mít ze 4 finalistů poslední řady StarDance.

- Pustí si video s choreografií pro danou úroveň, zatančí svoji verzi a nahrají na web pod svůj profil.

- Umělá inteligence porovná shodu mezi videem vzorovým a videem účastníka a podle míry shody vyzve buď k opakování nebo odemkne další úroveň s novou choreografií. 

Partnery projektu jsou: