I-DANCE CHALLENGE Junior

Nový projekt na podporu zdravého životního stylu a pohybu u dětí a mládeže napříč celou Českou republikou.

Ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR a Svazem učitelů tance ČR jsme přistoupili k novému konceptu pravidelného pohybu pro děti a mládež, zejména cílové věkové skupiny 8 - 15 let.

Vycházíme z dlouhodobých průzkumů chování obyvatelstva, které jasně naznačuje, že upadá fyzická zdatnost a děti se obecně málo a nepravidelně hýbou. Proto si projekt I-DANCE CHALLENGE Junior klade za cíl oslovit pomocí děti plošně bez rozdílu právě pomocí pro ně přirozeného prostředí - počítačové hry.

Cíle:

Rozpohybovat děti a mládež ve věku 8 - 15 let napříč celou Českou republikou. • Oslovit i děti, které se pravidelně nehýbou, nenavštěvují kroužky či sportovní zařízení. • Oslovit děti a mládež ze sociálně slabších vrstev. • Cílit na jednotlivce, páry či skupiny dětí a podpořit tak jejich zájem formou postupové hry

9 úrovní online, závěrečné kolo v O2 Universum Praha 9.

Účastníci si vytvoří profil na webových stránkách I-DANCE CHALLENGE Junior. • Vyberou si avatara, podle kterého chtějí tančit. Na výběr budou mít z finalistů poslední řady Stardance Jakuba Mazůcha, Kateřiny Bartuněk Hrstkové a Adriany Maškové. Choreografie jednotlivých avatarů v každém kole jsou shodné. • Pustí si video s choreografií pro danou úroveň, zatančí svoji verzi a nahrají ji na web pod svůj profil. • Umělá inteligence porovná shodu mezi videem vzorovým a videem účastníka a podle míry shody vyzve buď k opakování a nebo odemkne další úroveň s novou choreografií. 

Přínosy:

Aktivace dětí k pohybovým aktivitám. • Podpora společné aktivity (mohou se zapojit jak jednotlivci, tak dua i skupiny dětí a mládeže). • Omezení výskytu zdravotních obtíží u dětí. • Omezení pasivního trávení volného času dětí. • Nastavení komunikačních nástrojů pro dlouhodobou práci s dětmi z pohybově pasivních skupin bez rozdílu genderu a sociálních či ekonomických podmínek.

 

Partnery projektu jsou: