O nás

Český taneční svaz, z.s. byl založen jako občanské sdružení v roce 2007 a postupně se vyprofiloval do současné podoby organizace podporující občanské aktivity zejména v oblasti rekreačního tance a pohybu v souvislosti s zdravím společnosti vůbec.

Účelem je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití volného času, estetického cítění a terapie dětí, mládeže, dospělých i seniorů, neboť zastáváme myšlenku, že tančit může každý v jakémkoliv věku, fyzické kondici či s handicapem.

Do Českého tanečního svazu se sdružují taneční školy, kluby a jednotlivci, kteří se věnují tanci v rekreační podobě, ale i organizátoři soutěží a tanečních aktivit.

Podporujeme dlouholetou sérii soutěží pod názvem Festival tanečního mládí, která představuje nejrůznější formy tance přes moderní styly, styly  společenského tance standardního, latinsko amerického, karibské tance a mnoho dalších.

Klenotem, jsou taneční kurzy pro mládež a dospělé, které jsou v naší tradici natolik zakořeněné, že někdy zapomínáme na jejich světovou unikátnost a Český taneční svaz má za cíl vést v této rovině celospolečenskou osvětu.

Přirozeným pokračováním tanečních kurzů jsou kluby Hobby dance, pro které organizujeme postupové taneční soutěže, včetně mistrovství ČR.

Další oblastí jsou soutěže pro taneční skupiny z DDM, sportovních klubů a ZUŠ, které si chtějí poměřit síly v rámci Festivalu tanečního mládí. Se svojí tradicí více než 25 let je nejdéle fungujícím festivalem s tímto zaměřením v ČR.


Univerzitní sport - zabýváme se obnovou tradice potenciálně silného odvětví tanečního sportu a jsme pověřeni organizací nultého ročníku akademického MČR v tanečním sportu spolu s pobočným spolkem ČAATS,z.s. KTS Univerzitní taneční klub Praha. Mnoholetá zkušenost a dosah po celé České republice nás přivedl ke spolupráci s jednotlivými univerzitami a vysokými školami pod hlavičkou ČAATS.

Alzheimer kurzy


Kombinace rytmu a osvojování si nových kroků se ukazují být účinným nástrojem při prolongaci jednotlivých stádií Alzheimerovy nemoci.

V ČR jsou zatím kurzy tance se zaměřením na pacienty s Alzheimerovou chorobou ojedinělé. Radost nám dělá fakt, že právě naši členové se této aktivitě věnují.

Seniorské StarDance


Aktivizující projekt kombinující formát oblíbené televizní soutěže StarDance s tradicí tanečních zábav. Od r. 2021 každoročně probíhají castingy po celé ČR v rámci nichž se vybírá 10 seniorů, kterým se přidělují profesionální partneři a partnerky. Finále probíhá jako součást seniorského plesu na Žofíně, kde přihlíží a fandí soutěžícím více než 300 jeho návštěvníků. Český taneční svaz je hrdým garantem tohoto projetu.

Předseda

Petrana Slámová

Členové předsednictva

Jiří Plamínek

Vítězslav Rázek

Dana Pavelková

Aleš Mědílek

Vladislava Kleinbergová

Organizační struktura

Koncepce práce Českého tanečního svazu