Tancem ke zdraví

Tanec je jeden z nejpřirozenějších pohybů vůbec.....

Vítejte na oficiálních stránkách Českého tanečního svazu

Poznejte naši aktivitu

Český taneční svaz zastřešuje aktivity více než 45.000 lidí věnující se rekreačnímu tanečnímu sportu v ČR. Jsme spolupracující organizací Svazu učitelů tance ČR a navazujeme na její více než 100 letou tradici na tanečních parketech.

Pozvánka na členskou schůzi 

Předseda spolku Český taneční svaz, z.s. se sídlem Marie Cibulkové 788/1c, Nusle, 140 00 Praha 4  IČ: 27055299 L 17427 vedená u Městského soudu v Praze svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 25. 8. 2022 od 16:00 hod na adrese Hotel Alexandria, Lázeňské náměstí 436, Luhačovice.

Schůze proběhne jako neveřejná s možností aktivní účasti vedoucích členů spolku. Zápis bude přístupný v lhůtě, co nejkratší.

Pořad jednání (program) členské schůze spolku: 

1) Zahájení předsedou, kontrola usnášeníschopnosti.                                                                                                                2) Volba orgánů členské schůze.                                                                                                                                                  3) Schválení účetní závěrky za rok 2021.                                                                                                                                    4) Představení zprávy revizní komise a její schválení.                                                                                                                5) Schválení výroční zprávy za r. 2021.                                                                                                                                        6) Volba osoby, která zajistí podání materiálů na potřebné instituce.                                                                                        7) Diskuze.                                                                                                                                                                                      8) Závěr. 

Novinky ze světa tance, které přináší náš spřátelený Svaz učitelů tance